Friday, September 7, 2012

Jon Stewart: Killing Bin Laden

Jon Stewart: Killing Bin Laden
Jon Stewart The Daily Show: Killing Bin Laden Meme
What's black and white and killed Bin Laden?